← Översikt
Samordnare till Barnahus Älvsborg logo

Samordnare till Barnahus Älvsborg

Barnahus Älvsborg är en verksamhet som startade år 2015. Verksamheten samordnar samhällets insatser för barn och ungdomar som misstänks vara utsatta för brott. Den är organiserad under Individ och Familjeomsorgsförvaltningen i Borås Stad enligt en värdkommunsmodell. Verksamheten är en samverkan mellan Polismyndigheten, Åklagarkammaren, Södra Älvsborgs Sjukhus, Primärvården och socialtjänsterna inom Sjuhäradskommunerna och Alingsås och Lerums kommuner.


Din nästa arbetsplats

Arbetsplatsen Barnahus finns i centrala Borås och i verksamheten arbetar förnärvarande två samordnare heltid, en samordnare på halvtid samt administrativ polis på heltid och socionom från BUP på deltid. Övriga professioner kommer till verksamheten för sitt specifika uppdrag och samordning sker där kring barnet/ungdomen. På Barnahus förhörs barn som misstänks vara utsatta för brott. Genom samråd planeras hela insatsen och bedömning görs i varje enskilt ärende om behandlingssamråd ska genomföras och vilka professioner och verksamheter som ska bemöta med insatser. Barnahus har även möjlighet att ge krisstöd. Barnahus samverkar med många olika instanser i samhället och är en delregional verksamhet.


Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på deltid. Tillträde 1 maj eller enligt överenskommelse.


Dina arbetsuppgifter

Samordnarnas ansvar är att tillsammans med den administrativa polisen samordna arbetet mellan olika myndigheter kring de enskilda barnet/ungdomen. Som samordnare på Barnahus får du ta ansvar för hantering/samordning av akuta och planerade samt konsultativa samrådsmöten, behandlingssamråd samt ge råd och stöd till professionella kring olika former av våld. Ditt ansvar är också att tillsammans med övriga samordnare bedöma vilka utbildningar som verksamheten kan erbjuda professionella inom verksamhetsområdet. På Barnahus värdesätts ett högt omhändertagande av barn, familjer och andra berörda. Du är en del i en större organisation tillsammans med övriga samordnare, enhetschef och arbets- och styrgrupp, som alla tillsammans är drivande i utveckling av en verksamhets som är i en ständig förändring för att bemöta målgruppens behov.


Du som söker

Vi söker dig som har socionomexamen eller annan kandidatexamen som bedöms likvärdig av arbetsgivaren och har erfarenhet av myndighetsutövning inom Barn- och familj eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Det är ett krav att du har goda kunskaper i hur olika former av våld påverkar barn och ungdomars utveckling. Det är meriterande om du har samtalsutbildning utöver din socionomexamen och har arbetat med människor i krissituationer. Som samordnare på Barnahus behöver du vara bra på att skapa ett förtroendefullt samarbete med andra människor och ha en vana av att arbeta tvärprofessionellt. Du behöver vara bra på att lyssna, kommunicera och vara flexibel och tycka om utveckling och förändring. Du behöver även kunna värdesätta olikheter, förstå hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar människor. Förutom att du är lugn i stressade situationer behöver du kunna skapa engagemang och delaktighet och tycka om att arbeta i team tillsammans med andra.

Företag

Borås stad

Placering

Västra Götalands län, Borås

Bransch

Sjukvård/Omsorg, Säkerhet/Skydd

Anställningsform

Tillsvidare

Sista ansökningsdag

3 mars 2024

Kontaktinformation

Giséla Trapp

033-357138Hemsida

Vi undanber oss all kontakt från telefonsäljare.

Dela