← Översikt
Två Stadsjurister till Sekretariatet, Stadsledningskansliet logo

Två Stadsjurister till Sekretariatet, Stadsledningskansliet

Din nästa arbetsplats

Borås är en dynamisk och växande stad som tillsammans med Göteborg bildar ett västsvenskt kraftcentrum till nytta för hela regionen och Sverige. Borås Stad består av 19 nämnder, 16 förvaltningar och ett tiotal bolag kommunala bolag. Stadsledningskansliet är Kommunstyrelsens förvaltning och består av nio avdelningar som arbetar med stadsövergripande strategiska uppdrag och stöder Kommunstyrelsen i ledningen av kommunen.

Avdelningen Sekretariatet är föreslagen att bildas 1 juni 2023 och kommer bestå av Juridik, Valkansli och Stadsarkiv samt en Administrativ enhet. Stadsjuristerna kommer fortsatt ha kontor i anrika Stadshuset i centrala Borås, med möjlighet till distansarbete del av tiden. Generösa möjligheter till ut- och fortbildning.

Stadsjuristerna arbetar med för stadsjuristen sedvanliga arbetsuppgifter som huvudsakligen består av juridisk rådgivning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt bistår Stadsledningskansliets organisation i övrigt med juridiskt stöd. Stadsjuristerna ger även råd i juridiska frågor till övriga nämnder, förvaltningar, kommunala bolag samt till kommunförbund. Stadsjuristerna har ingen uppdelning av rättsområden och arbetar därmed brett inom alla rättsområden och juridiska frågor som en kommun ställs inför. Efter önskemål finns möjlighet till specialisering inom visst/vissa rättsområden. Stadsjuristerna företräder också kommunen vid domstolar och andra myndigheter.


Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillsvidare.


Dina arbetsuppgifter

Arbetet består huvudsakligen av rådgivning till nämnder, förvaltningar och de kommunala bolagen, varav fastighetsrättsliga frågor, frågor om offentlighet- och sekretess, skadeståndsärenden, bygglovsfrågor, skolfrågor och bedömningar av kommunal kompetens är särskilt vanliga. Dock förekommer även en mängd andra varierande frågor inom både det offentligrättsliga och civilrättsliga området. Du kommer att arbeta som en av fem stadsjurister som är placerade centralt på Stadsledningskansliet under kommunstyrelsen. Du kommer att arbeta brett inom alla rättsområden och juridiska frågor som en kommun ställs inför. Arbetet består även av att företräda kommunen vid domstolar och andra myndigheter.

En av tjänsterna kommer förutom ovanstående ha ett fokusområde som består av frågor som rör kommunens bolag. Du ingår i bolagsgruppen som arbetar på uppdrag av dels Kommunstyrelsen i dess uppsiktspliktsroll, dels på uppdrag av Borås Stadshus AB i frågor som rör dotterbolagen och övriga bolag där Borås Stadshus AB utövar ägarrollen.


Du som söker

Vi söker dig som har ett brett intresse för och kunskap om samhällsfrågor och som har en jur.kand./juristutbildning. Du har mångårig erfarenhet från kommunalrättsligt arbete i kommun, eller annan erfarenhet som bedöms likvärdig. Du är väl förtrogen med vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation. Du arbetar självständigt men är även van vid att samarbeta med andra.


Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Carl Morberg, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 84 29

Vid frågor till Stadsjuristerna nås de via Borås Stads växel., medarbetare på avdelningen.
Telefon: 033-35 70 00

Kristina Nyberg Smahel, facklig företrädare för vision
Telefon: 033-35 80 47

Lars-Olof Danielsson, facklig företrädare för akavia
Telefon: 033-35 70 59


Urval kommer ske löpande och intervjuer genomföras under vecka 23 och 24.


Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-06-04.

I Borås Stad är olikheter en tillgång och mångfald en styrka. Här finns möjligheter för dig som vill skapa, förändra och utvecklas. Vi arbetar för att förbättra vardagen och göra skillnad tillsammans. Boråsarna är alltid i fokus, så enkelt är det.

Företag

Borås Stad

Placering

Västra Götalands län, Borås

Bransch

Förvaltning/Handläggning, Övrigt

Anställningsform

Tillsvidare

Sista ansökningsdag

4 juni 2023

Kontaktinformation

Carl Morberg, kommunsekreterare

033-35 84 29Hemsida

Vi undanber oss all kontakt från telefonsäljare.

Dela