← Översikt
Administrativ chef, Grundskoleförvaltningen logo

Administrativ chef, Grundskoleförvaltningen

Din nästa arbetsplats

Grundskoleförvaltningens kärnverksamhet är utbildning inom grundskolan, anpassad grundskola samt fritidshemsverksamhet. Inom organisationen finns även ansvar för kost, lokalvård och vaktmästeri. I Borås finns det 39 kommunala grundskolor och två anpassade grundskolor med sammanlagt 12 400 elever och 2800 medarbetare.

I Borås Stad har vi övertygelsen om att alla barn och elever vill och kan lära. Med denna strategi vill vi fortsätta förbättringsarbetet med att göra en bra skola bättre. Grundskoleförvaltningen arbetar utifrån målen i grundskolans och anpassade grundskolan läroplaner samt Borås Stads strategi Bildningsstaden Borås.


Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse


Dina arbetsuppgifter

Som administrativ chef blir ditt huvuduppdrag att ansvara för de administrativa funktionerna inom förvaltningen. Du och dina medarbetare kommer ansvara för nämndadministration och diariehantering och förväntas vara ett chefsstöd gällande dessa frågor. Ansvar för utredningar, samordna skolval, skolplaceringar och andra relaterade uppgifter kommer vara en del av ansvaret för dig i rollen. Den administrativa enheten hanterar frågor som rör elev- och personalstatistik vilket innebär statistikinhämtning, analys och rapportering av dessa. Du arbetar med såväl processledning som operativt arbete inom enhetens ansvarsområden.

I din roll har du ett strategiskt ansvar för att bidra till att utveckla funktionen och därmed utvecklingen av grundskolan i Borås. Du håller dig därför uppdaterad kring utvecklingen i omvärlden, reflekterar över förbättringar och samverkar för att sätta upp och nå nya mål.

I den här rollen tillhör du Grundskoleförvaltningens centrala administration. Du ingår i förvaltningens ledningsgrupp och rapporterar till förvaltningschefen. Den administrativa enheten består av sex stycken medarbetare.


Du som söker

I ditt CV finns en akademisk examen, antagligen inom pedagogik, kanske kompletterad med offentlig förvaltning. Det är viktigt att du är väl insatt i skoljuridiska frågor och har mycket goda kunskaper om alla styrdokument kring skola- och fritidsverksamhet.

Du har en omfattande erfarenhet av arbete i politiskt styrda organisationer och gärna ett genuint intresse för skol- och utbildningsrelaterade frågor. Vi ser det som en stor merit om du har erfarenhet från arbete i grundskola - som lärare, rektor eller någon annan tjänst inom utbildningsförvaltningen.

Du har en väl utvecklad analytisk förmåga och kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Som person kommunicerar du på ett sätt som skapar engagemang och delaktighet och kan pedagogiskt utveckla och presentera alternativ och lösningar. Du har förmåga att på ett tydligt sätt kunna presentera och förklara analyser och slutsatser för verksamheter.

Det är starkt meriterande om du tidigare har erfarenhet av några av de digitala system vi använder oss av, ex Dexter, Agresso, Heroma, Skola24 Unikum och Power BI.


Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Ulf Karlsson, förvaltningschef
Telefon: 033-357760

Hitesh Vithlani, facklig företrädare för vision
Telefon: 033-35 37 89

Läs mer om
Borås stad som arbetsgivare och våra personalförmåner.


Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-10-06.

I Borås Stad är olikheter en tillgång och mångfald en styrka. Här finns möjligheter för dig som vill skapa, förändra och utvecklas. Vi arbetar för att förbättra vardagen och göra skillnad tillsammans. Boråsarna är alltid i fokus, så enkelt är det.

Företag

Borås Stad

Placering

Västra Götalands län, Borås

Bransch

Ledning/Chefer

Anställningsform

Tillsvidare

Sista ansökningsdag

6 oktober 2023

Kontaktinformation

Ulf Karlsson, förvaltningschef

033-357760Hemsida

Vi undanber oss all kontakt från telefonsäljare.

Dela