← Översikt
Förstelärare årskurs 1-3 på Kerstingårdskolan logo

Förstelärare årskurs 1-3 på Kerstingårdskolan

Din nästa arbetsplats


Kerstingårdskolan i Dalsjöfors ligger i ett lugnt område med närhet till sim- och idrottshall. Det är en liten skola med ca 100 elever i årskurs F-3. Skolan har två fritidsavdelningar och arbetar åldersintegrerat.

Att vara på Kerstingårdskolan är tryggt, lekfullt och lärande. Utifrån en helhetssyn på barnens utveckling vill vi skapa en samlad pedagogisk verksamhet och omsorg. Vi skapar möjlighet till aktiviteter med mångsidigt innehåll samt förutsättningar att möta varje elev på ett sätt som motsvarar barnets aktuella behov av stöd och stimulans.

Kerstingårdskolan och Tummarskolan har samma ledning och ligger båda centralt i Dalsjöfors.


Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde 13 augusti 2024

Dina arbetsuppgifter


I tjänsten som förstelärare på Kerstingårdsskolan kommer du vara klasslärare för din klass med sedvanliga arbetsuppgifter men också utföra särskilda arbetsuppgifter som ingår i försteläraruppdraget. Utifrån Skolverkets krav gällande karriärtjänster planeras förutsättningarna för uppdraget tillsammans med rektor.

I rollen som förstelärare kan följande arbetsuppgifter förekomma:

 • Tillsammans med ledningen för skolan delta i arbetet med att analysera, leda, genomföra och följa upp kvalitetsutveckling kopplat till undervisning.
 • Utveckla undervisningen på den egna eller andra skolor inom förvaltningen.
 • Leda, samordna och ansvara för skolövergripande utvecklingsprocesser.
 • Hålla sig ajour med forskning och initiera pedagogiska diskussioner.
 • Samordna och verka som samtalsledare och handledare i ett professionellt kollegialt lärande.
 • Auskultera och handleda i undervisningssituationer.

Handleda lärare i allmändidaktiska frågor eller frågor kopplade till specifika ämnen. Förstelärare kan också ha ett särskilt uppdrag vid introduktion av nyanställda lärare.


Du som söker


Nationell kravprofil:

 • Legitimerad lärare 
 • Genom dokumentation redovisa för minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet.
 • Kan uppvisa en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen.
 • Bedöms av tidigare arbetsgivare som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen


Lokal kravprofil:

 • Omsätter styrdokument i praktiken.
 • Har gedigna ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaper
 • Kan framgångsrikt inta den lärandes perspektiv och skapa goda relationer till alla elever där positiva förväntningar är en naturlig del.
 • Har god förmåga att sprida undervisningsstrategier samt forskning och vetenskapliga teorier till kollegor i ett kollegialt professionellt lärande.
 • Har visat engagemang och gediget intresse för skolutveckling
 • Har god förmåga att handleda kollegor och leda utvecklingsprocesser såväl inom ämnet som skolövergripande.
 • Har förmåga att entusiasmera och vara en god ambassadör för yrket.
 • Behärskar att undervisa med modern teknik.
 • Har förmåga att, tillsammans med ledningen för skolan, analysera, leda, genomföra och följa upp arbetet med kvalitetsutveckling kopplat till undervisningen.


Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Marie Alkner, rekryterande chef
E-post: marie.alkner@boras.se
Telefon: 033-358839, 0729-893714

Facklig företrädare, sveriges lärare
Telefon: 033-357683


Läs mer om Borås Stad som arbetsgivareAnsökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-06-11.

I Borås Stad är olikheter en tillgång och mångfald en styrka. Här finns möjligheter för dig som vill skapa, förändra och utvecklas.

Vi arbetar för att förbättra vardagen och göra skillnad tillsammans. Boråsarna är alltid i fokus, så enkelt är det.

Företag

Borås Stad

Placering

Västra Götalands län, Borås

Bransch

Pedagogiskt arbete/Utbildning

Anställningsform

Tillsvidare

Sista ansökningsdag

11 juni 2024

Kontaktinformation

Marie Alkner

Telefon: 033-358839Hemsida

Vi undanber oss all kontakt från telefonsäljare.

Dela